Kontakt
Tel. 00386 40 416 761


Lokacija
Dedni Dol 2,
1294 Višnja Gora

 
Domov > strokovna literatura

Strokovno gradivo

Na knjižnih policah Svetovalno izobraževalnega centra MIT vam je za izposojo na razpolago vsa spodaj navedena literatura. Večino tuje literature ni možno dobiti nikjer v Sloveniji – tudi v knjižnicah ne. Izposoja literature je brezplačna. Ob izposoji se položi 20 € kavcije, ki jo z vračilom knjige tudi vrnemo.
Angleška literatura
Parenting through Divorce:
The lasting effects
Karen J. Todd, Nancy Barros
Jezik: manj zahteven
Prvi del knjige opisuje življenje gospe, kateri je po ločitvi uspelo vzpostaviti dobro in predvsem "za otroka zdravo" sodelovanje z bivšim partnerjem. V knjigi najdete napotke, kako vzpostaviti skupno starševstvo, na kaj biti ob tem pozoren in predvsem to, kako ravnati v največjo korist svojemu otroku. Drugi del knjige opisuje izkušnjo druge gospe, kako je njen bivši mož njune otroke odpeljal v Avstralijo, brez da bi vedela, kje otroci sploh so. V tem delu spoznate močno izkušnje mame, ki je iskala svoje otroke, s kakšnimi strahovi vse se je soočala in kako je na koncu izgledalo srečanje z otroki in bivšim možem po nekaj letih.
The good divorce:
Keeping your family together when
your marriage comes apart.
Constance R. Ahrons
Jezik: srednje zahteven
Avtorica skuša v knjigi spremeniti družbeni pogled na ločitev, ki jo še vedno zaznamovana kot nekaj slabega, negativnega. Ločitev po njenem mnenju ne pomeni razdora družine ali vnaprejšnje neuspele življenjske pot otrok ločenih staršev, ampak le spremembo oblike družine – prehod iz jedrne v dvojedrno družino. Razlaga tovrstnega prehoda se dotakne več področij, ki so del tega procesa: vloge v družini, čustva, načini sodelovanja med bivšima partnerjema/zakoncema, nove partnerske zveze in novi družinski odnosi.


The divorce Mediation:
Everything you need to know
Paula James
Jezik: srednje zahteven
Knjiga opisuje mediacijo kot možen način, kako čim bolje urediti medsebojne spore v postopku ločitve, razdeliti premoženje, se dogovoriti o varstvu in vzgoji in stiki ipd. Definirana je vloga mediatorja, podani so nasveti, kako izbrati najboljšega mediatorja in o čem vse se pozanimati, preden ga dokončno izberete. Ubesedena so pričakovanja od mediacije. Večjemu delu knjige se avtorica posveča sami vsebini mediacije v ločitvenem postopku: Delitev skupnega premoženja, potrebe otrok (zaupanje v varstvo in vzgojo, določitev stikov, skupno starševstvo), določitev preživnine za otroka in preživnine za bivšega zakonca,... Opisuje tudi težave, s katerimi se bivši partnerji soočajo pri določanju vseh teh formalnih dogovorov.
What about the kids:
Raising your children before, during,
and after divorce
J. S. Wallerstein, S. Blakeslee
Jezik: srednje zahteven
Povzetek vsebine je v pripravi.


Putting children first:
Proven parenting strategies for helping
children thrive through divorce
JoAne Pedro-Carroll
Jezik: srednje zahteven
Povzetek vsebine je v pripravi.
Rebuildung:
When your relationship ends
B. Fisher, R. Alberti
Jezik: srednje zahteven
Avtorja kot strokovnjaka s področja osebne rasti in svetovanja ločenim partnerjem v knjigi opisujeta, kako sebe spopasti in soočiti z ločitvijo kot dogodkom, ki močno zaznamuje vaše življenje. V knjigi je opisan proces predelave tovrstnega travmatičnega dogodka v 19 korakih, skozi katere postanete močnejši, samozavestnejši in svobodnejši. 19 področij, ki jih knjiga zajema, so: zavračanje, strah, prilagajanje, osamljenost, prijateljstvo, občutek krivde/zavračanje, žalost, jeza, »pustiti, da gre«, samovrednotenje, prehod, odprtost, ljubezen, zaupanje, navezanost, seksualnost, samostojnost, namera/načrti, svoboda.


The truth about the children and divorce
Ph. D. Emery, E. Robert
Jezik: srednje zahteven
Knjiga tematsko zavzema vsa področja ločitve: kako otroke postaviti na prvo mesto, čustva, pogovori z otroki, starševsko načrtovanje idr. Knjiga je težje berljiva, saj vsa področja opiše precej na široko, zato je težko povzeti bistvo posameznega področja. Bralca lahko ob branju prevzamejo občutki dolgočasja in monotonosti, kljub vsemu pa lahko v knjigi prejme veliko uporabnih informacij in spoznanja, do katerih je avtor prišel v mnogih letih praktičnega dela z družinami ločenih staršev.
The unexpected legacy of divorce:
The 25 years landmark study
J. S. Wallerstein, J. M. Lewis, S. Blakeslee
Jezik: srednje zahteven
Knjiga opisuje rezultate 25 letne študije, ki je spremljala otroke ločenih staršev od otroštva in vse do odraslosti. Ga. Wallersteinova je kot vodja te raziskave opravljala z udeleženci raziskave intervjuje po enem, treh, petih, desetih in 25 letih od pristopa k sami raziskavi. V knjigi so rezultati raziskave predstavljeni preko 7 različnih življenjskih zgodb, ki skupaj najbolj celostno tematsko zaobjemajo vsa področja težav, s katerimi se otroci ločenih staršev soočajo – v času takoj po ločitvi, v obdobju odraščanja in tudi v sami odraslosti.


Divorce & money:
How to make the best financial decisions
during divorce
V. Woodhouse, D. Fatherling
Jezik: Srednje težek / težek
Zelo obsežna knjiga opiše možne denarne težave v času ločitve. Dotakne se področij, kot so: Osebne finance in odvisnost od partnerja, razmerje med čustveno in finančno ločitvijo, kako razdeliti hišo, investicijski portfelj, kaj narediti s skupno lastnino, kako si razdeliti kredite, preživnine idr. Ker so avtorji knjige Američani, je seveda v knjigi kar nekaj informacij, katere temeljijo na ameriški družinski, davčni, pokojninski in drugi zakonodaji in so za slovenskega bralca neuporabni, saj imata državi povsem različne sisteme. Vseeno pa knjiga opozori na vrsto pasti in težav, do katerih lahko pride v času ločitve in so neposredno povezane s financami. Knjigo priporočamo še posebej tistim, katerim so bile do sedaj družinske finance neznanka oz. so le te raje prepustili v rokah partnerjev. Po ločitvi se upravljanju z denarjem ne boste več mogli izogniti.
Contemplating divorce:
A step-by-step guide to deciding
whether to stay or to go
S. Gadoua
Jezik: srednje zahteven
Prvi del knjige je namenjen predvsem tistim, ki razmišljajo o ločitvi oz. o kakovosti medsebojnega odnosa s partnerjem/zakoncem. Knjiga pomaga razjasniti določene segmente partnerskega razmerja, na podlagi katerih lahko posameznik ali poglobi odnos s sedanjim partnerjem ali ugotovi, da mu odnos jemlje energijo in predstavljal le izgubo časa ter je najbolje, da tega čim prej prekine. V knjigi je tudi veliko življenjskih zgodb in primerov, ter razlage različnih potreb posameznikov in njihovih vlog v partnerskem odnosu.


Too good to live, to obad to stay:
A step-by-step guide to help you decide whether
to stay in or to go out of your relationship
M. Kirshenbsaum
Jezik: Srednje težek
Povzetek vsebine je v pripravi.
Should I stay or should I go?:
How controlled separation can save
your marriage
L. Raffel
Jezik: Srednje težek
Povzetek vsebine je v pripravi.


What every woman should know about custody:
Judges, lawyers, and therapists share winning
strategies on how to keep the kids, the cash
J. D. Rosenwald Smith
Jezik: Srednje težek
Povzetek vsebine je v pripravi.
250 Personal finance questions for single mothers:
Make and keep a budget, get out of debt,
establish savings, plan for collage, secure insurance
R. Bexton
Jezik: Srednje zahteven do zelo zahteven
Knjiga se »poigra« s kar 250 vprašanji na temo denarja in finančnega poslovanja in ni namenjena samo materam, ki so ostale same z otorki ampak vsakomur. Vprašanja so zelo različna – od povsem splošnih, kot na primer »Kako organizirati moje finance?« do malce bolj zahtevnih, kot je »Ali je preživnina oproščena davka?«. Veliko odgovorov in vprašanj je sicer vezanih na ameriški sistem, ki je iz finančnega vidika precej drugačen kot slovenski – plače so npr. izplačane v bruto vrednosti, zato morajo delavci sami odvajati prispevke za zdravstvo, za pokojnino itd. V ta namen imajo tam različne sklade oz. police, ki imajo svoje specifike. Zato knjiga za povprečnega slovenskega bralca ni v celoti uporabna, zajema pa marsikateri zanimiv in uporaben napotek, kako si organizirati in urediti družinske ali osebne finance.
 
Bodite obveščeni z e-novicami
Tekoče novosti, napovedi dogodkov, ...Da bi vam olajšali uporabo naše spletne strani, uporabljamo piškotke (cookies). Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.
  
OK
Več